O SPOLOČNOSTI
  • Naša spoločnosť FinEco-ucto, spol. s r.o bola založená v roku 1991
  • Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných služieb pre podnikateľov a obchodné spoločnosti v oblasti účtovníctva, daní, auditu a ekonomického poradenstva
  • Samozrejmosťou je spracovanie hlásení o DPH, spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a PO, spracovanie výkazov do poisťovní, štatistické výkazy a iné
  • Služby v spoločnosti zaisťujú kvalifikovaní zamestnanci a externí spolupracovníci
  • Klientami sú prevažne obchodné spoločnosti, výrobné, projektové a neziskové organizácie
  • Spoločnosť pracuje v rámci platných právnych predpisov s využitím nových moderných informačných systémov a softwarovej technológie
  • Kvalita služieb je odrazom neustáleho vzdelávania sa na školeniach. Naši pracovníci sú držiteľmi certifikácie o preškolení v rámci medzinárodných audítorských štandardov a uisťovacích služieb
  • Spolupracujeme s daňovými poradcami a využívame služby audítorov
  • Využitím našich služieb získate čas pre svoju prácu