FinEco účtovníctvo

Služby pre podnikateľov a obchodné spoločnosti v oblasti účtovníctva, daní, auditu a ekonomického poradenstva

O spoločnosti

Majiteľka spoločnosti

 • Ing. Marcela Balejová vyštudovala VŠE v Bratislave
 • Pracovala vo viacerých spoločnostiach na ekonomickom oddelení a viedla tím účtovných a mzdových pracovníkov
 • V roku 1991 založila spoločnosť FinEco, s.r.o. a od roku 1997 pracuje aj ako audítor - fyzická osoba

Služby

Vedenie účtovníctva

 • Ponúkame vedenie účtovnej agendy pre platiteľov aj neplatiteľov DPH
 • Pre právnické osoby v sústave podvojného účtovníctva a pre fyzické osoby alebo neziskové organizácie v sústave jednoduchého účtovníctva
 • Učtovníctvo vedieme v certifikovanom programe spoločnosti Asseco Solutions (Dlock-W, SPIN1, SPIN2)
 • Vieme zabezpečiť vedenie účtovníctva priamo u klienta v ním preferovanom programe.

Mzdy a personalistika

 • Zabezpečujeme kompletné spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do a zo sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov
 • Príprava a podávanie mesačných, štvrťročných a ročných výkazov

Dane a ekonomické poradenstvo

 • Klientom pomáhame s prípravou podnikateľského plánu
 • Spracúvame ekonomické a finančné analýzy, analýzy hospodárskych výsledkov a tiež analýzy priebežného hospodárenia spoločnosti
 • Spolupracujeme na vypracovaní čo najefektívnejších riešení v aktuálnej hospodárskej a finančnej situácii
 • Pomáhame s riešením účtovných a daňových otázok v spolupráci s daňový poradcom a audítorom

Garancia

Záruky

 • zárukou je kvalifikovaný personál, autorizovaný software
 • štandardné postupy
 • úzka spolupráca s daňovým poradcom
 • využívanie práce audítora - fyzická osoba

Výhody

 • úspora mzdových a materiálových nákladov
 • úspora času

Ceny - prispôsobíme každému

 • pre účtovníctvo sú ceny určené podľa počtu účtovných zápisov
 • pre mzdy sa ceny určujú podľa počtu pracovníkov
 • pre ostatné služby je cena určená hodinovou sadzbou

Kontakt

Ing. Marcela Balejová

Mobil
0905 658 030

E-mail
fineco@slovanet.sk

Sídlo
Gaštanová 7,
900 91 Limbach